RabbitMQ Bulut Uygulama Başlangıç

RabbitMQ , en öz tabiri ile mesaj kuyruğu sistemidir. Publish ve Subscribe mantığı altında çalışmaktadır. Yani bir uygulamadan bir mesajı alıp, bir başka uygulamaya sırası geldiğinde bunu iletmektir.

Gerçek hayat içerisinden bir örnek vermek gerekirse; tıpkı bir kargo firmasının ilgili kargoyu göndericiden alıp, belli bir sıra ile bunu ilgili alıcıya iletmesi gibidir diyebiliriz. RabbitMQ bir çok yazılım diline destek verdiği gibi, bir çok işletim sistemi üzerinde de çalışabilmektedir ve açık kaynak’tır.


Erişim

  • RabbitMQ , Yönetim Panelinize aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz
    http://ipadresi:15672
  • Giriş bilgileri aşağıdaki gibidir.
    Username: admin Password: 1QazPLk965!

     


Hemen Şimdi RabbitMQ Kurulu bir bulut sunucu almak istersen ;