MongoDB Bulut Uygulama Başlangıç

mongoDB,  özellikle hız gerektiren ve geleneksel ilişkisel veritabanlarının (rdbms) hantal ve yavaş kaldığı yapılarda kullanılmaktadır. Örnek kullanım alanları arasında: yüksek hacim/içerikli problemler, analiz için veri saklanması, MMORPG uygulamaları, caching sistemleri, web içerik yönetim sistemleri ve web yorum/etiket saklama ve yönetme yer almaktadır.

mongoDB sunucumu nasıl yönetirim ?

  • Putty ile ssh ekranına girdiğiniz zaman, mongo  komutu ile mongodb shell ekranına ulaşabilirsiniz.
  • show dbs; komutu ile veritabanlarını listeleyebilirsiniz.
  • use dbadi komutu ile dbadi veritabanına bağlanabilirsiniz. böyle bir veritabanı yok ise otomatik oluşturur.
  • show collections komutu ile tüm tabloları listeleyebilirsiniz.

Örnek kullanım;

> show dbs
local  0.078GB

Göreceğiniz üzere mongo ilk başlatıldığında local adlı bir veritabanı oluşturulur. (Kullanıcı ve hakları yönetmek, global değerleri saklamak için kullanılan bir veritabanıdır)  Şimdi bulutsunucu adlı bir veritabanı oluşturalım:

> use bulutsunucu

switched to db bulutsunucu

> db bulutsunucu

use bulutsunucu komutu ile kullanmamak istediğimiz veritabanını belirttik, bu veritabanı olmadığı için mongoDB tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Db komutu ile şu an üzerinde çalışmakta olduğumuz veritabanını sormuş olduk.  (Henüz kayıt eklemediğimiz için Show dbs komutu ile listeleyemeyiz bu nedenle en az bir kayıt eklememiz gerekmekte)   Şimdi kayıt ekleyelim:

> db.bulutsunucu.insert({“name”:“Mehmet”,“lastname”: “Kas”,“age”:45,“email”:“m[email protected]”})
WriteResult({ “nInserted” : 1 })
> show dbs
bulutsunucu 0.078GB
local 0.078GB

Sonuç olarak bulutsunucu dbsinin bulutsunucu tablosuna (collection) yukarıdaki kaydı oluşturmuş olduk.  Listeleyip emin olalım:

> db bulutsunucu
> show collections 
bulutsunucu
system.indexes

Şimdi eklediğimiz bu collection’ u (bulutsunucu) silelim ve personel adlı tabloya kaydımızı ekleyelim. Kolleksiyonu silmek için:

 > db.bulutsunucu.drop()
true
> show collections
system.indexes

Kolleksiyonu bulutsunucuyeni adı ile yeniden oluşturmak için ise :

> db.createCollection(“bulutsunucuyeni”)
{ “ok” : 1 }
> show collections
bulutsunucuyeni
system.indexes

Şimdi yukarıda gerçekleştirdiğimiz insert yani kayıt ekleme işlemini bu yeni tablo personel üzerinde gerçekleştirelim

>db.bulutsunucuyeni.insert({“name”:“Mustafa”,“lastname”: “Kalir”,“age”:30,“email”:“mus[email protected]”})

WriteResult({ “nInserted” : 1 })

Şimdi kaydı listeleyelim:

> db.bulutsunucuyeni.find()

{ “_id” : ObjectId(“5525977a75ed913f5e7e50b5”), “name” : “Mustafa”, “lastname” : “Kalir”, “age” : 30, “email” : “[email protected]” }

Hemen Şimdi MongoDB Kurulu bir bulut sunucu almak istersen ;